FORSKNING

 

Mit daglige arbejde er som forsker, hvor jeg udforsker spændingsfeltet mellem mennesker og teknologi i brugssammenhænge - det vi normalt kalder brugercentreret design. Jeg udgiver af og til en række nye resultater og refleksioner i diverse forskningsrelaterede kanaler og medier. På denne side er en række af disse projekter oplistet i  kort format via Aalborg Universitets RSS feed fra min forskningsportfolio.

powered by Surfing Waves

Peter Vistisen, MSc, PhD

(+45) 30 54 90 96

mail@petervistisen.dk

9000, Aalborg, Denmark